sang đất trồng cây lâu năm xã Đại phước

Cần sang đất trồng cây lâu năm xã Đại Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Diện Tích 22.000m2

Mục đích sử dụng dụng Đất ở Tại Nông Thôn.

Hiện trạng đất Trồng Cây lâu Năm + Đất Nuôi Trồng + Thủy Sản + Đất ở tại nông thôn.

Vị Trí Tại Ấp Bến Cộ  Xã Đại Phước

Tờ bản đồ số 14 và 15

DIỆN TÍCH 22.000 M2

Giá Bán 850.000đ

Liên Hệ: 0988.932.035 hoặc 0916.228.393

bán đất xã đại phước nhơn trạch, đất xã đại phước